Organizatorzy:

 • Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie
 • Fundacja 64 Pola

Partnerzy:

 • Synerise S.A. – sponsor tytularny
 • Miasto Katowice – miasto gospodarz

Patronat medialny:

 • Rzeczpospolita
 • Forbes

Termin i miejsce:

 • Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek, al. Korfantego 35, Katowice
 • 26 września 2023 r.
 • godz. 10:00 – start pierwszej rundy

Uczestnictwo:

 • W zawodach mogą wziąć udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 • W turnieju zawodnicy reprezentują przedszkola/szkoły, do których uczęszczają.
 • Zawodnicy grają w grupach zgodnie z klasami, do których uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024, osobno chłopcy i dziewczęta w grupach (przedszkola, szkoły podstawowe klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, szkoły ponadpodstawowe) – w sumie 20 grup rozgrywkowych.
 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność zawodnika na listach startowych publikowanych przed zawodami.

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenia przyjmowane są do limitu 1000 uczestników lub do 15 września 2023 r.
 • Aby dokonać zgłoszenia należy spełnić dwa kryteria:
  1. dokonać imiennego zgłoszenia przez formularz
  2. dokonać opłaty wpisowej w wysokości 30 zł (50 zł wpisowe z pamiątkowym medalem) na konto organizatora:
  UKS 21 Podlesie, ul. Malczewskiego 1, 40-748 Katowice nr konta 30 1240 1330 1111 0010 7637 8367
  w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika
 • Zawodnicy będą pojawiali się na listach dopiero po dokonaniu pełnego zgłoszenia.
 • Obowiązkiem zawodnika/opiekuna jest sprawdzenie swojej obecności na liście startowej oraz poprawności danych.
 • Prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro.omsip@gmail.com, jeśli:
  – zawodnika nie ma liście w odpowiedniej grupie, a od dokonania zgłoszenia i wpłat minęły 3 dni robocze
  – w zgłoszeniu zawodnika znajdującego się na liście jest błąd
 • Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu uczestników, dla osób zgłoszonych w tym przypadku wpisowe będzie wynosiło 70 zł.
 • Przesłanie tylko formularza, bez wpłaty, nie jest traktowane jako zgłoszenie do turnieju. Takie zgłoszenie jest nieważne w chwili zamknięcia list.
 • Opłacenie wpisowego bez zgłoszenia imiennego za pomocą formularza nie jest zgłoszeniem do turnieju.
 • W dniu zawodów zawodnik musi posiadać aktualnie podbitą legitymację szkolną lub dokument potwierdzający uczęszczanie do podanej klasy, a w przypadku dzieci 6 letnich grających w grupie przedszkoli zaświadczenia z przedszkola o odbywaniu obowiązkowej edukacji przedszkolnej. Organizator ma prawo sprawdzenia wyżej wymieniowego dokumentu. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przynależności do danej grupy organizator ma prawo usunięcia zawodnika z turnieju.

Nagrody:

 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich grupach otrzymają puchary, medale oraz dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy będą mogli odebrać pamiątkowy dyplom.
 • Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (z poczęstunkiem).
 • Zawodnicy opłacający wpisowe w kwocie 50 zł będą mogli odebrać pamiątkowy medal uczestnictwa.

Kwestie organizacyjne:

 • Po przybyciu na salę gry nie potwierdza się uczestnictwa w turnieju: w pierwszej rundzie turnieju będą skojarzeni wszyscy zawodnicy, którzy byli obecni na listach startowych.
 • Podczas trwania rund wszystkie osoby towarzyszące będą proszone o udanie się na trybuny. W miejscu rozgrywek zostają tylko zawodnicy, sędziowie i osoby wyznaczone przez organizatora.
 • Po pierwszej rundzie zostaną usunięci zawodnicy, którzy nie pojawili się na partii rundy 1, chyba że zgłoszą się do sędziego swojej grupy przed wydrukowaniem kojarzeń 2 rundy.
 • System rozgrywek: 8 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika, system szwajcarski.
 • Harmonogram:
  8:45 – otwarcie bram wejściowych do Spodka
  9:30 – wywieszenie kojarzeń pierwszej rundy
  10:00 – rozpoczęcie pierwszej rundy
  10:45 – oficjalna ceremonia otwarcia turnieju
  ok. 20 minut po zakończeniu ostatniej partii (ok 14:30) – ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

Przepisy gry:

 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach.
 • W zawodach przegrywa drugie prawidłowo zareklamowane nieprawidłowe posunięcie. Pierwsze nieprawidłowe posunięcie pozostaje bez konsekwencji.
 • W przypadku grup liczących powyżej 250 zawodników, organizator może podzielić grupę ze względu na ranking.
 • Ocena wyników:
  Za zwycięstwo przyznajemy 1 punkt. Za remis 0,5 punktu. Za przegraną 0 punktów.
 • Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów: 1. Suma zdobytych punktów 2. Wartościowanie średnie Buchholza (CUT 1) 3. Wartościowanie pełne Buchholza 4. Berger 5. Progress 6. Wynik bezpośredniej partii 7. Liczba zwycięstw 8. Liczba zwycięstw czarnymi 9. Losowanie.
 • Zawody prowadzi sędzia główny turnieju wraz z sędziami grupowymi.
 • Od decyzji sędziego grupowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
 • W przypadku braku zgłoszenia wyniku po zakończeniu partii grupy sędzia wpisuje wynik 0-0.
 • Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

Pozostałe:

 • Opiekę nad zawodnikami podczas zawodów sprawują ich opiekunowie (nauczyciele, rodzice).
 • Wszystkie osoby przebywające na zawodach zobowiązane są do stosowania się do próśb i poleceń organizatorów turnieju.
 • Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Opłata wpisowa jest imienna i nie może zostać scedowana na innego uczestnika.
 • Wszystkie osoby obecne podczas turnieju (zawodnicy, opiekunowie, itp.) ubezpieczają się we własnych zakresie.
 • Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania zawodów.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach związanych z turniejem i działalnością UKS 21 Podlesie, Fundacją 64 Pola oraz partnerów wydarzenia zgodnie z rozporządzeniem RODO (szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do regulaminu).
 • Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów (zawodnikom, opiekunom itp.) będą publikowane w celach promocji turnieju oraz działaniach organizatorów i partnerów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
 • W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju stacjonarnego z zakładaną liczbą uczestników turniej odbędzie się w formule online, do którego zostanie opublikowany osobny komunikat i przesłany zgłoszonym zawodnikom na podany w rejestracji adres e-mail (w związku z COVID19).
 • Nie zastosowanie się do postanowień regulaminu oraz komunikatów organizatora podczas turnieju będzie skutkowało koniecznością opuszczenia miejsca rozgrywania turnieju, a zawodnik zostanie usunięty z turnieju.

W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy na adres: biuro.omsip@gmail.com

Załącznik nr 1: Klauzula RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcieliśmy Panią/Pana poinformować, że Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie z siedzibą w Katowicach ul Malczewskiego 1 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania i przekazania Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością klubu, organizacją zawodów oraz promocją klubu. Przekazywanie danych innym podmiotom odbywa się wyłącznie w celach związanych z organizacją turniejów/zawodów oraz działaniami związanymi z prowadzeniem klubu. Na podstawie przepisów RODO ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można tego dokonać w formie pisemnej na adres klubu lub na adres uks21podlesie@gmail.com Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.